Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c33/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 31 odst. .2 se zřetelem k § 29 odst. 4 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) směrnice o vyučování žáků a učňů slovenské, polské a německé národnosti v České socialistické republice ze dne 11. října 1971 čj. 23 816/71-200.

Směrnice upravují způsob, kterým se zajišťuje vzdělávání žáků slovenské, polské a německé národnosti v jejich mateřském jazyce na školách v České socialistické republice ve smyslu ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o postavení národností v ČSSR.

Směrnice nabývají účinosti dnem 1. listopadu 1971 a zrušují se jimi směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 4. 8. 1961 čj. 35 605 61-1/1, o učebních plánech, učebních osnovách a učebnicích základních devítiletých škol s vyučovacím jazykem polským, maďarským a ukrajinským (Věstník ministerstva školství a kultury roč. 1961 str. 318).

Směrnice jsou uveřejněny v čísle 10 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury 1971 a lze do nich nahlédnout v ministerstvu školství, odborech školství krajských a okresních národních výborů nebo na příslušných školách.

Přesunout nahoru