Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c33/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 01.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnosem ze dne 30. září 1971 čj. 25 000/71-132 platový řád pro učitele vysokých škol. Tento výnos upravuje zejména základní platy, odměny za výkon funkcí, zápočet doby praxe pro stanovení platového stupně a příplatky za dosažení vědeckopedagogického titulu nebo vědecké hodnosti vysokoškolských učitelů a odměňování prací konaných externími učiteli.

Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1971 a zrušuje se jím výnos ze dne 29. února 1968 čj. 8000/68-VI/3, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol (uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury 1968, str. 174, reg. v částce 34/1968 Sb.)

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury 1971, sešit 11 a lze do něj nahlédnout na rektorátech vysokých škol a děkanátech samostatných fakult, popř. na ministerstvu školství.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 10. srpna 1973 čj. 20 695 73-132 o změně platového řádu pro učitele vysokých škol jako doplněk výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1971 čj. 25 000/71-132, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol. (Věstník MŠ a MK 1973, seš. 11, reg. v částce 33/1971 Sb.). Výnos o změně platového řádu pro učitele vysokých škol nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, sešit 9, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, na rektorátech vysokých škol a na děkanátech samostatných fakult.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českými výbory Odborového svazu pracovníků školství a vědy a Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 30. září 1976, čj. 26 700/76-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1971, čj. 25 000/71-132, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol, publikovaný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1971, sešit 11, str. 193 a registrovaný v částce 33/1971 Sb. Výnos, kterým se mění základní platy asistentů, lektorů a odborných instruktorů a stanoví odměna za výkon funkce ústředního inspektora pro vysoké školy, nabývá účinnosti dnem 1. října 1976. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977, sešit 1, do kterého je možno nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, popř. na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru