Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c32/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1971
Platnost od 27.10.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.10.1978 (o7/c24/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo pod čj. 25 493/71 Stipendijní řád pro vysoké školy, který s účinností od 1. října 1971 nově upravuje podmínky a výši stipendií poskytovaných studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách, v České socialistické republice. Tento Stipendijní řád zrušuje Stipendijní řád pro vysoké školy ze dne 15. července 1967 čj. 25 000/67-III/5, ve znění prozatímní úpravy ze dne 7. října 1968 čj. 29 400/68-III/5 a výnosu ze dne 29. září 1970 čj. 27 668/ 70-35; uveřejněn je v sešitu č. 11 r. 1971 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, do nějž lze nahlédnout v odborech školství ONV nebo KNV nebo v každé škole.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 8. prosince 1976 čj. 31 596/76-403-110 o doplnění stipendijního řádu pro vysoké školy ze dne 21. října 1971 čj. 25 493/71, který byl publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 11 z roku 1971 a registrován v částce 32/1971 Sb. Výnosem se zavádí přiznávání zvýšeného sociálního stipendia studentkám (popř. studentům) s nezaopatřenými dětmi. Výnos nabývá účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky sešit 12 r. 1976, do nějž lze nahlédnout v odborech školství ONV, KNV nebo v každé škole.

Přesunout nahoru