Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c32/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1971
Platnost od 27.10.1971
Účinnost od 01.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

- výnos ze dne 29. září 1971 čj. 13.997/71-V/2, kterým se mění výnos ministerstva kultury a informací ze dne 28. dubna 1967 čj. 3.670/67, o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků některých organizací v oboru působnosti ministerstva kultury a informaci ve zněni výnosů jej doplňujících a měnících.

Podle tohoto výnosu se ruší v katalogu odborných, technických a administrativních funkcí (příloha č. 1 výnosu čj. 3.670/67) v části Ia) (Společné funkce) funkční místa č. 7 a 8 a jejich pracovní charakteristiky, v části Ic) (Technické a administrativní funkce v n. p. Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství Praha a v n. p. Gramofonové závody Loděnice u Berouna) ve skupině „Administrativní funkce" funkční místo č. 7 a jeho pracovní charakteristika, v části, Ie) (Technické a administrativní funkce podniků knižního velkoobchodu) ve skupině „Administrativní funkce" funkční místo č. 11 a jeho pracovní charakteristika a nahrazují se novými funkčními místy;

- výnos ze dne 29. září 1971 čj. 13.999/71-V/2, kterým se mění výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. června 1969 čj. 9090/69, o úpravě platových poměrů pracovníků kulturních a kulturně výchovných organizací a zařízení spravovaných národními výbory.

Podle tohoto výnosu se ruší v nomenklatuře technickohospodářských funkcí (příloha č. 3 výnosu čj. 9090/69) v odst. 26 části b) [Administrativní (technické) funkce] funkční místa č. 7, 8 a 9 a jejich pracovní charakteristiky a nahrazují se novými funkčními místy.

Jde o funkční místa (funkce) v útvarech pro kádrovou a personální prácí.

Výnosy nabývají účinnosti dnem 1. října 1971.

Do výnosů

- čj. 13.997/71-V/2 lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, odborech kultury KNV a statutárních měst řízených vládou a ve státních a krajských nakladatelstvích, podnikových ředitelstvích n. p. Kniha, v národním podniku Supraphon, gramofonové desky a hudební vydavatelství a Gramofonových závodech, národním podniku Loděnice u Berouna;

- čj. 13.998/71-V/2 lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, odborech kultury KNV a statutárních měst řízených vládou a ve všech organizacích přímo řízených ministerstvem a spravovaných Kulturní správou Národního výboru hl. m. Prahy, odbory kultury KNV a statutárních měst řízených vládou, v nichž je pro odměňování technickohospodářských pracovníků používán výnos ministerstva kultury a informací ze dne 24. října 1968 čj. 14.999/68-V/2;

- čj. 13.999/71-V/2 lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, Kulturní správě Národního výboru hl. m. Prahy, odborech kultury KNV a statutárních měst řízených vládou, odborech kultury (školství a kultury) ONV a ve všech organizacích spravovaných Kulturní správou Národního výboru hl. m. Prahy a statutárních měst řízených vládou a odbory kultury (školství a kultury) ONV, v nichž je pro odměňování technickohospodářských pracovníků používán výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 20. června 1969 čj. 9090/69.

Přesunout nahoru