Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c31/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1971
Platnost od 21.10.1971
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

- vydalo podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s Federálním cenovým úřadem a ve spolupráci s ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky výnos č. 3 ze dne 30. srpna 1971, jímž se schvaluje ceník inženýrských činností.

Výnos schvaluje nový ceník inženýrských činností a vyhlašuje jeho platnost.

Ceník upravuje způsob výpočtu ceny za práce a výkony inženýrských činností, prováděných inženýrskými a projektově inženýrskými organizacemi, dodavateli stavebních prací a technologického zařízení a montáže na území Československé socialistické republiky.

Výnos nabude účinnosti dne 1. ledna 1972 a vztahuje se na inženýrskou činnost prováděnou podle hospodářských smluv uzavřených po tomto datu.

Ke dni jeho účinnosti pozbývají platnosti:

1. ceník inženýrských činností čj. 47474/III-2/67, vydaný bývalou Státní komisí pro techniku dne 18. srpna 1967,

2. výnos č. 12 bývalého ministerstva techniky ze dne 6. srpna 1968, o dodatku k ceníku inženýrských činností,

3. výnos č. 8 ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky ze dne 28 prosince 1970 a

4. úprava č 9 ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1970.

Celé znění výnosu bude uveřejněno v částce 6 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Ceník je možno objednat u Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb, Praha 1, Legerova 69, který byl pověřen obstaráním tisku ceníku a jeho distribucí;

- vydalo podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s Federálním cenovým úřadem a ve spolupráci s ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky výnos č. 4 ze dne 30. srpna 1971, jímž se schvaluje ceník projektových prací.

Výnos schvaluje nový ceník projektových prací a vyhlašuje jeho platnost.

Ceník upravuje způsob stanovení ceny projektových prací prováděných v Československé socialistické republice. Nevztahuje se na oceňování projektů dodávaných prostřednictvím podniků zahraničního obchodu pro zahraniční zákazníky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.

Ke dni účinnosti výnosu se zrušují:

1. ceník projektových prací čj. 39192/III-22/67, vydaný bývalou Státní komisí pro techniku,

2. výnos č. 8 ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1970, o tvorbě cen projektových prací a inženýrských činností, prováděných pro nepřímý vývoz,

3. úprava č. 9 ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky ze dne 28. prosince 1970, o tvorbě cen projektových prací a inženýrských činností, vykonávaných pro nepřímý vývoz a

4. výnos č. 1 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 1. 1. 1971, o vyčlenění ceny autorského dozoru z celkové ceny projektu.

Celé znění výnosu bude uveřejněno v částce 6 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Ceník je možno objednat u Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb, Praha 1, Legerova 69, který byl pověřen obstaráním tisku ceníku a jeho distribucí;

- vydalo podle § 43 odst. 2 a § 53 písm. a) zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou Československého revolučního hnutí výnos č. 5 ze dne 9. září 1971, kterým se mění a doplňuje výnos Státní komise pro techniku č. 8 ze dne 23. dubna 1968, o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků samostatných projektových, projektově inženýrských a inženýrských organizací a útvarů územního plánování a architektury národních výborů.

Výnosem se mění a upravují názvy a zařazení do tarifních tříd a platových stupnic některých funkcí v útvarech pro kádrovou a personální práci.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. září 1971.

Celé znění výnosu bude uveřejněno v částce 6 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky;

Směrnice budou uveřejněny v částce 6 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru