Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c30/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 30/1971
Platnost od 20.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generální prokurátor Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 126 odst. 3 zákoníku práce ve ve znění zákona č. 153/1969 Sb. na základě zmocnění vlády SSR ze dne 18. srpna 1971 (usnesení vlády SSR č. 258/71) po projednání se Slovenskou radou odborových svazů, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky, ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky a Slovenskou správou nemocenského pojištění výnos ze dne 1. září 1971 č. I/2 Spr 176/1971 o poskytování pracovního volna některým právním čekatelům prokuratury a o jejich hospodářském zabezpečení.

Výnos stanoví podmínky poskytování pracovního volna a příspěvku na hospodářské zabezpečení právním čekatelům prokuratury - posluchačům denní části studia justičního směru na právnické fakultě University Komenského v Bratislavě.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1971.

Do výnosu lze nahlédnout na Generální prokuratuře SSR a na krajských prokuraturách v Bratislavě, Banské Bystrici a v Košicích.

Přesunout nahoru