Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c28/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb.. o sociálním zabezpečení, dne 4. prosince 1970 pod č. j. VIII/3-8100-2. 11.1970 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení pořadové číslo 4/1968, jimiž se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče), registrované v částce 22 Sbírky zákonů ČSSR ze dne 18. června 1968.

Směrnice upravují odměňování dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby za úkoly prováděné o sobotách a nedělích a stanoví podmínky pro poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla invalidům postiženým takovou poruchou nosného a pohybového ústrojí, že jsou odkázáni na individuální dopravu. Směrnice rovněž stanoví nejvyšší průměrnou cenu normálního oběda při stravováni důchodců, na něž se poskytuje příspěvek z prostředků doplňkové péče, dále částky, které potřebují na své dietní stravování občané nemocní tuberkulózou a úplavicí cukrovou a orientační částky pro posuzování sociální potřebností při poskytování některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1971. Byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky v částce 20/1970 a lze do nich nahlédnout u odborů sociálního zabezpečení ONV a KNV.

Přesunout nahoru