Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c28/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

- vydalo podle § 53 písm. b) zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, po dohodě se Státní plánovací komisí směrnice č. 5 ze dne 20. července 1971 o lhůtách výstavby.

Směrnice nabyly účinnosti dne 1. září 1971.

Směrnice byly vydány jako součást opatření ke zkracování lhůt výstavby a dokončování staveb a k rychlému uvádění kapacit do provozu (užívání). Stanoví způsob určení lhůt výstavby a jejich uplatňování při přípravě a realizaci staveb.

Směrnice se vztahují na všechny druhy staveb prováděných dodavatelským způsobem, s výjimkou staveb komplexní bytové výstavby a rekonstrukcí.

Směrnice platí s určitými výjimkami pro stavby, jejichž rozpočtové (investiční) náklady jsou vyšší než 3 mil. Kčs, jejichž zahájení je plánováno v národohospodářských plánech v letech 1972-1973, a pro něž nebylo ke dni účinnosti směrnic započato s pracemi na projektové dokumentaci nebo projektová dokumentace je rozpracována ve stadiu souhrnného projektového řešení.

Směrnice budou publikovány v částce 5 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky;

Přesunout nahoru