Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c27/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Účinnost od 01.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních, spravovaných národními výbory ze dne 19. července 1971 čj. 16 300/71-132, kterým se ruší pracovní řád pro učitele a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory a pro pracovníky jídelen při těchto zařízeních ze dne 15. prosince 1967 čj. 37 102/67 - VI/3 (Věstník MŠK 1968, seš. 1). reg. Sb 1968, částka 19.

Pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních nabyl účinnosti dne 1. září 1971 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR, roč. 1971, seš. 8, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství okresních (obvodních), městských a krajských národních výborů a u ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s ministerstvem zdravotnictví ČSR a se souhlasem Českého výboru odborového svazu pracovníků školství a vědy a Českého výboru odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 15. dubna 1977 čj. 12 000/77-42, kterým se mění a doplňuje pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních, spravovaných národními výbory ze dne 19. července 1971 čj. 16 300/71-132 (Věstník MŠ a MK 1971, str. 113, reg. č. 27/1971 Sb.). Uvedený výnos zpřesňuje ustanovení pracovního řádu o hodnocení pracovníků a o ukládání kárných opatření. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1977 seš. 5, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Pracovní řád ze dne 16. července 1985 čj. 22 368/1985-42 zrušuje pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory ze dne 19. července 1971 čj. 16 300/71-132 Věstník MŠ a MK ČSR sešit 81971, ve znění změny a doplnění ze dne 15. dubna 1977 čj. 12 000/77-42 (Věstník MŠ a MK ČSR sešit 5/1977), registrováno v částce 27/1971 Sb.

Přesunout nahoru