Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c27/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Účinnost od 30.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí ČSSR, s ministrem práce a sociálních věcí ČSR a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků obchodu

a) směrnice, kterými se provádí výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. 2. 1971 Ú. v. ČSR o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků, pro organizace státního obchodu, pro organizace řízené národními výbory platí postup uvedený ve směrnicích jen tehdy, dal-li k němu souhlas příslušný KNV (národní výbor hl. m. Prahy, národní výbor statutárního města).

Směrnice zrušila výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 20. dubna 1970 (č. 3/1970 Věstníku MO ČSR, reg. v částce 18/1970 Sb.).

Směrnice byla uveřejněna pod poř. č. 2 ve Věstníku MO ČSR v částce 2 z roku 1971;

b) výnos o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ze dne 30. dubna 1971.

Je základním mzdovým předpisem upravujícím zejména zásadní otázky zařazování do tarifních tříd a mzdových nároků technickohospodářských pracovníků, obsahuje katalog funkci upravující vedle základní nomenklatury technickohospodářských funkcí též podmínky pro zařazování organizací do velikostních typů a způsob hodnocení vzdělání a praxe. Součástí katalogu jsou stručné pracovní charakteristiky jednotlivých funkcí nebo jejich skupin.

Tímto výnosem pozbyly v ČSR platnosti výnos MVO ze dne 30. 12. 1965 (č. 35/1965 Věstníku MVO, reg. v částce 48/1967 Sb.) ve znění výnosů ze dne 27. 12. 1966 (č. 9/1966 Věstníku MVO, reg. v částce 48/1967 Sb.), ze dne 1. 9. 1967 (č. 1/1967 Zpravodaje MVO, reg. v částce 36/1967 Sb.), ze dne 18. 12. 1967 (č. 3/1967 Zpravodaje MVO, reg. v částce 23/1968 Sb.), ze dne 11. 7. 1968 (č. 5/1968 Zpravodaje MVO, reg. v částce 39/1968 Sb.), ze dne 18. 4. 1969 (č. 2/1989 Věstníku MO ČSR, reg. v částce 25/1969 Sb.) a opatření MVO ze dne 17. 11. 1966 č. j. 50 502, kterým byl vydán vzorový katalog technickohospodářských prací k provedení výnosu ze dne 30. 12. 1965, č. 35/1965 Věstníku MVO.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 3 ve Věstníku MO ČSR v částce 3 z roku 1971;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 2. května 1974, kterým se mění výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1971 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu (č. 3/1971 Věstníku MO ČSR) - reg. v částce 27 Sb. z roku 1971. Uvedený výnos zpřesňuje přiznávání osobních platů. Nabyl účinnosti dnem 1. června 1974. Byl uveřejněn pod poř. č. 1 v částce 3 Věstníku ministerstva obchodu ČSR;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 29. prosince 1974 o úpravě nástupních platů absolventů škol po vstupu do pracovního poměru v organizacích státního obchodu. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 8 v částce 9-10/1974 Věstníku ministerstva obchodu ČSR a zrušil ustanovení věcí se týkající v přílohách 1 výnosů ministerstva obchodu České socialistické republiky poř. č. 3/1971 Věstníku MO ČSR a poř. č. 4/1971 Věstníku MO CSR. oba reg. v částce 27/1971 Sb.

c) výnos o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu ze dne 30. dubna 1971.

Je základním mzdovým předpisem upravujícím zejména zásadní otázky zařazování do tarifních tříd a mzdových nároků obchodně provozních pracovníků, obsahuje katalog funkcí upravující vedle otázek zařazování obchodně provozních pracovníků podle funkcí do tarifních tříd též podmínky pro zařazování obchodních jednotek nebo jejich částí do velikostních typů a základní otázky týkající se kvalifikační soustavy a způsobů nabývání potřebné kvalifikace. Součástí katalogu jsou stručné pracovní charakteristiky jednotlivých funkcí.

Tímto výnosem pozbyly v ČSR platnosti výnos MVO ze dne 18. 12. 1967 (č. 3/1967 Zpravodaje MVO, reg. v částce 23/1968 Sb.) ve znění výnosů ze dne 11. 7. 1968 (č. 5/1968 Zpravodaje MVO, reg. v částce 39/1968 Sb.), ze dne 18. 4. 1969 (č. 2/1969 Věstníku MO ČSR reg. v částce 25/1969 Sb.) a ze dne 2. 3. 1970 (č. 2/1970 Věstníku MO ČSR reg. v částce 18/1970 Sb.), výnos MVO ze dne 8. 4. 1963 (č. 14/1963 Věstníku MVO reg. v částce 48/1967 Sb.) ve znění výnosu ze dne 9. 11. 1984 (č. 44/1964 Věstníku MVO reg. v částce 48/1967 Sb.) a výnos MVO ze dne 5. 10. 1963 (č. 37/1963 Věstníku MVO reg. v částce 48/1967 Sb.).

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 4 ve Věstníku MO ČSR v částce 4 z roku 1971;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 29. prosince 1974 o úpravě nástupních platů absolventů škol po vstupu do pracovního poměru v organizacích státního obchodu. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 8 v částce 9-10/1974 Věstníku ministerstva obchodu ČSR a zrušil ustanovení věcí se týkající v přílohách 1 výnosů ministerstva obchodu České socialistické republiky poř. č. 3/1971 Věstníku MO ČSR a poř. č. 4/1971 Věstníku MO CSR. oba reg. v částce 27/1971 Sb.

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 26. února 1973, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1971 o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, poř. č. 4/1971 Věstníku MO ČSR. Výnosem se upravují požadavky na kvalifikační zkoušky u některých funkcí (zejména pro absolventy odborných škol) a zavádí se jednotná kvalifikační zkouška pro funkce „vedoucí skladu" a „vedoucí recepce". Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1973. Byl uveřejněn pod poř. č. 3 v čísle 3 Věstníku ministerstva obchodu ČSR, z roku 1973;

d) výnos o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích státního obchodu ze dne 30. dubna 1971.

Je základním předpisem upravujícím zásadní otázky zařazování do tarifních tříd a podmínky pro přiznávání příplatků k tarifní mzdě dělníka.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 5 ve Věstníku MO ČSR v částce 5 z roku 1971.

Tím pozbyl v ČSR platnosti tarifní kvalifikační katalog dělnických povolání vydaný opatřením MVO č. j. 50 502/1966 k provedení výnosu č. 35/1965 Věstníku MVO;

e) směrnice pro používání některých mzdových forem a poskytování některých příplatků a odměn v organizacích státního obchodu ze dne 30. dubna 1971.

Obsahují jednak závazná ustanovení pro používání jednotlivých mzdových forem v návaznosti na ustanovení vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce, jednak ustanovení o poskytování příplatků a odměn společných všem kategoriím pracovníků.

Směrnice byly uveřejněny pod poř. č. 6 ve Věstníku MO ČSR v částce 6 z roku 1971.

Do Věstníku MO ČSR je možno nahlédnout u odborů obchodu ONV a u ministerstva obchodu ČSR.

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 15. prosince 1972, kterým se doplňuje směrnice MO ČSR ze dne 30. dubna 1971 pro používání některých mzdových forem a poskytování některých příplatků a odměn v organizacích státního obchodu, poř. č. 6/1971 Věstníku MO ČSR. Výnosem se poskytuje zvýhodnění práce v nočních směnách (§ 117 zák. práce) podle ustanovení výnosu č. 6/1971 Věstníku MO ČSR také pokladním. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973. Byl uveřejněn pod poř. č. 6 v čísle 10 Věstníku ministerstva obchodu ČSR, z roku 1972;

Přesunout nahoru