Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c24/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1971
Platnost od 16.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany a vnitra a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice č. 13/1971 Věst. MZ, o povinném preventivním rentgenovém vyšetření.

Směrnicemi se upravuje v zájmu snížení zátěže obyvatelstva ionizujícím zářením způsob a lhůty povinného preventivního vyšetření jednotlivých skupin obyvatelstva, zejména dorostu, vojáků Čs. lidové armády v základní vojenské službě, vojáků z povolání, ostatních příslušníků ozbrojených sborů, dárců krve a těhotných žen.

Směrnice, které nabývají účinnosti dnem 1. 9. 1971, jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 9/1971 a je možno do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví národních výborů a v okresních a krajských ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru