Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1971
Platnost od 16.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní plánovací komise

ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí vydala podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1972. Do těchto metodických pokynů jsou zahrnuty též doplňující pokyny České plánovací komise a Slovenské plánovací komise, které tyto orgány vydávají ve smyslu § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

Jednotné metodické pokyny jsou závazné pro všechny federální ústřední orgány, ústřední orgány republik a krajské národní výbory a přiměřeně platí pro orgány středního článku řízení a socialistické organizace, okresní (obvodní) a místní (městské) národní výbory.

K jednotným metodickým pokynům je připojena

příloha A - Soustava ukazatelů jednotlivých částí návrhů plánu,

příloha B - Vzory typových formulářů,

příloha C - Přehled plánovacích skupin,

příloha D - Seznam surovin, materiálů a výrobků.

Jednotné metodické pokyny vyšly jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p. Praha pod číslem SEVT - 23 694 1.

Přesunout nahoru