Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c24/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1971
Platnost od 16.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generální prokurátor České socialistické republiky

vydal dne 26. 7. 1971 pod čj. I/2 Spr 23/71-184 na základě zmocnění uděleného podle § 126 odst. 3 zákoníku práce usnesením vlády České socialistické republiky č. 161 ze dne 7. 7. 1971 a po projednání s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky a Českou radou odborových svazů Směrnice o poskytování pracovního volna a hospodářského zabezpečení některým právním čekatelům prokuratury.

Směrnice upravují poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy právním čekatelům studujícím v denním studiu justičního směru na právnické fakultě Karlovy university v Praze a jejich hospodářské zabezpečení po dobu tohoto pracovního volna.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1971.

Do Směrnic je možno nahlédnout na Generální prokuratuře České socialistické republiky, u krajských prokuratur v České socialistické republice a u městské prokuratury v Praze.

Přesunout nahoru