Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c22/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky v částce 14 - 1971 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálního zabezpečení krajských a okresních národních výborů a národních výborů jim na roveň postavených a ve všech zařízeních sociálního zabezpečení.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1971.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 25. října 1977 čj. 242-1405-21.9.1977, kterým se mění výnos ze dne 1. července 1971 čj. VI/3-1405-30. 6. 1971 (č. 14/1971 Zpravodaje MPSV ČSR - reg. v částce 22/1971 Sb.) o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení. Výnos nabyl účinnosti v zařízeních sociálního zabezpečení, pro které platí výnos ze dne 1. července 1971 čj. VI/3-1405-30. 6. 1971, dnem 1. listopadu 1977. Znění výnosu je uveřejněno ve Zpravodaji MPSV ČSR, částka 25/1977 a lze do něho nahlédnout na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru