Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c22/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 01.09.1971
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem školství ČSR na základě § 5 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečeni církví a náboženských společnosti státem, směrnice pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol ze dne 30. července 1971 čj. 11 822/1971-III.

Směrnice upravují přihlašováni žáků 2.- 7 ročníků základních devítiletých škol k výuce náboženství a stanoví základní podmínky pro prováděni této výuky.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1971 a v plném znění budou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky.

Současně se zrušuje výnos ministerstva kultury a informací ze dne 22. října 1968 čj. 14 533/ 68 - C o vyučování náboženství žáků škol. I. cyklu.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky vydalo v dohoda s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky na základě § 5 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, výnos ze dne 10. června 1988 čj. 9 822/1988-VII, kterým se mění směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. července 1971 čj. 11 822-III pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol, která byla registrovaná v částce 22/1971 Sb. Výnos upravuje způsob přihlašování žáku 2.-7. ročníků základních škol na výuku náboženství a počet hodin výuky náboženství. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1988 a je do něj možno nahlédnout na ministerstvu kultury České socialistické republiky, na odborech školství a sekretariátech pro věci církevní krajských národních výborů, na odborech školství a u tajemníků pro věci církevní okresních národních výborů a národních výborů jim na roveň postavených.

Přesunout nahoru