Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c22/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zrušeno k 01.09.1980 (o1/c44/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo v Souboru mzdových předpisů pro občanské pracovníky, reg. v částce 7 Sb. z r. 1968 další mzdový předpis: Výnos o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany (čj. 3600-81/5-1971).

Tímto výnosem, který nabyl účinnosti dnem 1. července 1971, byly současně zrušeny předchozí mzdové předpisy upravující poměry zdravotnických pracovníků v oboru MNO a registrované v částce 7 Sb. z r. 1968, výnos MNO čj. 21400-61/5-1969 registrovaný v částce 32 Sb. z roku 1969 a článek 8 směrnic MNO k čj. 20700-81/5-1969.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 850-81/5. odd.-1975 ze dne 30. května 1975, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1971 čj. 3600-81/5-1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 22 Sb. z roku 1971. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1975. Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 8350-81/5. odd.-1976 ze dne 30. ledna 1976, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1971 čj. 3600-81/5-1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 22/1971 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1976. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany;

Federální ministerstvo národní obrany vydalo výnos čj. 9340-81/5. odd.-1976 ze dne 30. listopadu 1976, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1971 čj. 3600-81/6-1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 22/1971 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1976. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 7320-81/5. odd. 1978 ze dne 28. února 1978, kterým se mění výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1971 čj. 3600-81/5-1971 o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 22/1971 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1978. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků československé lidové armády výnos čj. 11 010-81/5. odd.-1979 ze dne 30. ledna 1979, kterým se mění výnos čj. 3600-81/5-1971 ze dne 30. června 1971 o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany ve znění výnosů jej měnících a doplňujících, registrovaný v částce 22/1971 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1979.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 12 150-81/5. odd. ze dne 31. srpna 1979, kterým se mění výnos čj. 3600-81/5-1971 ze dne 30. června 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, registrovaný v částce 22/1971 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979.

Přesunout nahoru