Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c22/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 30.08.1971
Zrušeno k 01.01.1976 (o2/c5/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství vydalo ve smyslu § 17 nařízení vlády ČSSR č. 14/1971 o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací Směrnici č. 3/1971 pro tvorbu a použití rizikového fondu.

Směrnice mění dosud platnou Směrnici č. 1/70 MP ČSR pro tvorbu a použití rizikového fondu zejména tak, že rizikový fond se vytváří a Směrnice FMHS č. 3/1971 platí pro organizace odbytové a zásobovací a pro obchodní činnosti průmyslových organizací a pro organizace, které uskutečňují své dodávky za odbytové ceny stanovené § 38 vyhl. Státní komise pro techniku č. 107/66 Sb., řízené FMHS.

Směrnice určuje zdroje tvorby rizikového fondu a stanoví jeho používání, nabývá účinnosti 30. VII. 1971. Tímto dnem pozbývá pro organizace řízené FMHS účinnost Směrnice MP ČSR č. 1/1970 uveřejněná ve Zpravodaji MP ČSR č. 9/1970 a registrovaná v částce 7/1970 Ústředního věstníku ČSR.

Směrnice je uveřejněna v plném znění ve Zpravodaji FMHS č. 6-7/1971 a je k nahlédnutí na FMHS a příslušných generálních ředitelstvích.

Přesunout nahoru