Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c20/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 6 a 24 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, směrnice č. 1 ze dne 18. června 1971 o sledování realizace investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu.

Směrnice upravují sledování plnění plánu a postupu realizace investice podmiňujících komplexní bytovou výstavbu, zařazených do režimů komplexní bytové výstavby. Navazují na směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 30. listopadu 1970 č. 25/1970 Ú. v. ČSR o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (směrnice byly publikovány v částce 11 Ústředního věstníku ČSR z r. 1970 a registrovány v částce 37 Sbírky zákonů z r. 1970).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1971, byly publikovány v částce 5 Ústředního věstníku ČSR z r. 1971 a budou dále uveřejněny ve Zpravodaji federálního ministerstva pra technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky ČSR a SSR.

Přesunout nahoru