Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c20/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zrušeno k 01.01.1976 (o3/c23/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo výnos ze dne 1. července 1971 čj. II/3-1232/71-7411/Vo, o mzdové preferenci pracovníků na vybraných stavbách v některých oblastech

Výnos se vztahuje na hospodářské organizace v oboru působnosti federálních ústředních orgánů, ústředních orgánů republik a národních výborů, jejichž hlavní činností jsou stavební práce, a na státní zemědělské organizace a jejich organizační jednotky provádějící převážně investiční výstavbu a rekonstrukce.

Výnosem se nově upravuje rozsah a podmínky mzdové preference dělníků a ínženýrskotechnických pracovníků na vybraných stavbách v některých oblastech, jakož i preferenční odlučné.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1971. Byl rozeslán všem zúčastněným federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům a národním výborům jim na roveň postaveným.

Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva práce a sociálních věcí, u ministerstev práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, u ostatních zúčastněných ústředních orgánu a u krajských národních výborů a národních výborů jim na roveň postavených.

Přesunout nahoru