Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c20/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr paliv a energetiky ČSSR a ministr hutnictví a strojírenství ČSSR

vydali v dohodě s Českým báňským úřadem a Slovenským báňským úřadem po projednání s federálním ministerstvem financí, podle § 23 odst. 2 nařízeni vlády ČSSR č. 14/1971 Sb., o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací Směrnici federálního ministerstva paliv a energetiky a federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 2/1971 pro hospodařeni s prostředky Fondu škod a náhrad.

Směrnice se vztahuje na oborová ředitelství uhelného průmyslu a na generální ředitelství Rudných dolů a magnezitových závodů a stanoví, které škody a náhrady, popřípadě příspěvky a půjčky se platí z prostředků účelového oborového Fondu škod a náhrad, vytvořeného povinně u uvedených oborových (generálního) ředitelství, stanoví dále zdroje tohoto Fondu škod a náhrad a zásady hospodaření s ním. Prostředky Fondu škod a náhrad jsou určeny pro likvidací škod vzniklých důlní činností.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. července 1971 a zrušuje Opatření ministerstva průmyslu ČSR č. 10/1969 ze dne 25. srpna 1969, kterým se doplňuje a mění Opatření ministerstva hornictví č. j. 7/574/1968 z 20. září 1968 o povinné tvorbě a zásadách hospodaření s účelovými oborovými fondy v hornictví (uveřejněno ve Zpravodaji ministerstva průmyslu ČSR č. 6/1969).

Směrnice je v plném znění uveřejněna ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky a ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a je k nahlédnutí u příslušných oborových ředitelství uhelného průmyslu a u generálního ředitelství Rudných dolů a magnezitových závodů v Bratislavě, Drieňova č. 4.

Přesunout nahoru