Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c20/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 02.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 37 odst. 2 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí ČSSR č. 158/1970 Sb. podle zmocněni téhož ministerstva a v dohodě s Federálním výborem odborového svazu pracovníků v kovoprůmyslu

výnos č. 2 ze dne 2. 6. 1971, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/66 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu.

Podle tohoto výnosu se ruší v katalogu funkčních míst (příl. č. 2 k výnosu č. 8/66) funkce č. 1601, 1611, 1612, 1613 a nahrazují se novými funkcemi. Jde o funkce v útvarech pro kádrovou a personální práci.

Výnos nabývá účinnosti 2. 4. 1971 a je uveřejněn v plném znění v č. 5/1971 Zpravodaje FMHS a je k nahlédnutí u všech organizací podřízených FMHS.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos č. 2/1973 z 7. 6. 1973, pozbývá platnosti:

3. výnos č. 2/1971 ministra hutnictví a strojírenství ČSSR ze dne 2. června 1971, kterým se mění a doplňuje výnos č. 8/1966 ministra těžkého průmyslu o úpravě odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva těžkého průmyslu (reg. v částce 20/1971 Sb.);

Přesunout nahoru