Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1971
Platnost od 08.07.1971
Účinnost od 08.07.1971
Zrušeno k 01.07.1991 (216/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo vnitra

vydalo podle § 19 vyhlášky ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb., kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, v dohodě s ministrem zahraničních věcí, nařízení ministra vnitra ČSSR č. 22 ze dne 28. června 1971, kterým se povolují úlevy z ustanovení § 10 vyhlášky MV ČSSR a MZV č. 44/1970 Sb. Citované nařízení nabylo účinnosti dnem vydání.

Tímto nařízením se ukládá orgánům pasů a víz nevyžadovat výpisy z trestního rejstříku k žádostem o udělení výjezdní doložky ke služební cestě do ciziny a k žádostem o vydání cestovního dokladu a výjezdní doložky k cestám do ciziny u občanů, kteří jsou politickými a veřejnými funkcionáři nebo pracovníky politických a státních orgánů, jejichž okruh je stanoven ve shora uvedeném nařízení. Současně se prodlužuje platnost výpisů z rejstříku trestů na dobu 60 dnů před podáním žádosti.

Do nařízení ministra vnitra ČSSR č. 22 ze dne 28. června 1971 je možné nahlédnout ve všech úřadovnách orgánů pasů a víz FMV.

Přesunout nahoru