Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c15/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 15/1971
Platnost od 07.07.1971
Účinnost od 18.11.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. u generálního tajemníka OSN byly dne 31. prosince 1970 a dne 16. března 1971 uloženy ratifikační listiny Francie a Libanonu k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961.

Podle ustanovení svého článku 51, odst. 2 Úmluva vstoupila v platnost pro Francii dne 30. ledna 1971 a pro Libanon dne 15. dubna 1971.

Ratifikační listina Francie obsahovala prohlášení k článku 38, odst. 1., dále výhrady k prohlášením učiněným Běloruskou SSR, Mongolskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Ukrajinskou SSR a SSSR k článku 11, odst. 1, k výhradě Kuvajtu k článku 27, odst. 4 a k výhradám učiněným Kambodžou, Marokem, Portugalskem a SAR k článku 37, odst. 2. Texty prohlášení a výhrad jsou uloženy v archivu federálního ministerstva zahraničních věcí.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

2. u francouzské vlády byla dne 17. února 1971 uložena listina o přístupu Kuby k Mezinárodní úmluvě o Mezinárodním ústavu chladírenském, sjednané v Paříži dne 1. prosince 1954.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 50/1956 Sb.

Úmluvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy:

Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Chile, Itálie, Izrael, Jugoslávie, Jižní Afrika, Kanada, Kuba, Maďarsko, Norsko, Nový Zéland, Nizozemsko, NSR, Portugalsko, Rakousko, Senegal, SSSR, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

3. u mexického ministerstva zahraničních věcí byla dne 18. února 1971 uložena listina o přístupu Gabunské republiky k Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu ze dne 12. října 1929, podepsané v Guadalajaře dne 18. záři 1961.

Podle ustanovení svého článku XIV, odst. 2 Úmluva vstoupila pro Gabunskou republiku v platnost dne 19. května 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969 a částkách 27 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970;

4. u francouzské vlády byla dne 22. února 1971 uložena notifikace Saúdské Arábie o přístupu k Mezinárodnímu ujednání o zřízení Mezinárodního úřadu epizootického, sjednanému v Paříži dne 25. ledna 1924.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970;

5. u generálního tajemníka OSN byly dne 25. února 1971 uloženy listiny o přístupu Španělska k Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém, Úmluvě o volném moři a Úmluvě o pevninské mělčině, sjednaným v Ženevě dne 29. dubna 1958.

Podle ustanovení svých článků 29, 34 a 11 odst. 2 Úmluvy vstoupily pro Španělsko v platnost dne 27. března 1971.

U generálního tajemníka OSN byla dne 28. dubna 1971 uložena listina o přístupu Nigérie k Úmluvě o pevninské mělčině, sjednané v Ženevě dne 29. dubna 1958.

Podle ustanovení svého článku 11 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Nigérii v platnost dne 28. května 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

6. u francouzské vlády byly k Protokolu o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických, sjednanému v Ženevě dne 17. června 1925, uloženy následující listiny o přístupu:

- dne 18. listopadu 1970 Togo

- dne 1. března 1971 Horní Volta

- dne 11. března 1971 Jemenská arabská republika.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 30 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částkách 7 a 10 Sbírky zákonů, ročník 1971;

7. U generálního tajemníka OSN byla dne 17. března 1971 uložena listina o přístupu Burundi k Úmluvě o výsadách a imunitách OSN, přijaté VS OSN dne 13. února 1946.

Podle ustanovení svého oddílu 32 Úmluva vstoupila pro Burundi v platnost dne 17. března 1971.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 14 Sbírky zákonů, ročník 1970;

8. u generálního tajemníka OSN byla dne 14. dubna 1971 uložena listina o přístupu Mexika k Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, sjednané v New Yorku dne 10. června 1958.

Podle ustanovení svého článku XII, odst. 2 Úmluva vstoupí pro Mexiko v platnost dne 13. července 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 18 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970;

9. u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci byly dne 26. února 1971 a dne 9. března 1971 uloženy listiny o přístupu Španělska a Indie k Celní úmluvě týkající se dočasného dovozu vědeckého materiálu, sjednané v Bruselu dne 11. června 1968.

Podle ustanovení svého článku 20 Úmluva vstoupila v platnost pro Španělsko dne 26. května 1971 a pro Indii dne 9. června 1971.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

10. u britské vlády, jedné z depozitářů Dohody o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru, přijaté na XXII. zasedání VS OSN dne 19. prosince 1967 a otevřené k podpisu v Moskvě, Londýně a Washingtoně dne 22. dubna 1966, byly uloženy ratifikační listiny následujících států:

- dne 17. prosince 1970 Kypr

- dne 21. prosince 1970 Irán

- dne 20. listopadu 1970 Maroko

- dne 15. února 1971 Tunisko.

Dohoda byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 114/1970 Sb.

Dohodou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Argentina, Barbados, Běloruská SSR, Botswana, Bulharsko, Dánsko, Ecuador, El Salvador, Finsko, Gabun, Gambie, Irák, Irán, Irsko, Island, Izrael, Jižní Afrika, Jugoslávie, Kamerún, Kypr, Libanon, Madagaskar, Maďarsko, Maledivy, Maroko, Mauritius, Mexiko, Mongolsko, Nepál, Niger, Norsko, NDR, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, SAR, SSSR, Spojené státy americké, Svazijsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Ukrajinská SSR, Uruguay, Velká Británie;

11. u generálního tajemníka OSN byla dne 22. ledna 1971 uložena listina o přístupu Finska k Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států, sjednané v New Yorku dne 8. července 1965.

Podle ustanovení svého článku 20, odst. 2 Úmluva vstoupila pro Finsko v platnost dne 21. února 1971.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970;

12. u generálního tajemníka OSN byla dne 12. března 1971 uložena listina o přístupu Rakouska k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje součástí motorových vozidel, sjednané v Ženevě dne 20. března 1958.

Podle ustanovení svého článku 7, odst. 2 Dohoda vstoupila pro Rakousko v platnost dne 11. května 1971.

Tímto se doplňuje sdělení uveřejněné v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969;

13. u generálního tajemníka OSN byla dne 26. dubna 1971 uložena notifikace Kypru o sukcesí k Úmluvě o státním občanství vdaných žen, sjednané v New Yorku dne 20. února 1957.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969 a v částce 36 Sbírky zákonů, ročník 1970.

Přesunout nahoru