Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c14/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 128/1971 o zásadách pro posílení mzdové preference horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s federálním výborem Odborových svazů pracovníků v hornictví a energetice

Výnos č. 3 ze dna 2. 6. 1971 o mzdové preferenci

horníků v oboru rudných dolů a magnesitových závodů.

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s federálním výborem odborových svazů pracovníků v hornictví a energetice výnos č. 5/1971, kterým se doplňuje výnos č. 3/1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů. Výnos stanoví preferenční hodinovou mzdu pracovníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů při 411/4 hod. týdenní pracovní době. Stanoví dále zvýšené mzdové tarify pro odměňování některých strojníků těžních strojů, kteří trvale pracují v podzemí hlubinných rudných, fluoritových a magnezitových dolů. Výnos nabývá účinnosti 1. října 1971, je v plném znění uveřejněn v č. 10/1971 Zpravodaje federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a je k nahlédnutí u FMHS a u gen. ředitelství Rudných dolů a magnezitových závodů.

Výnos se vztahuje

a) na dělníky pracující při těžbě rud, fluoritu a magnesitu v podzemí hlubinných dolů (vč. výstavby hlubinných dolů),

b) na dělníky pracující při těžbě a výstavbě v lomech a na skrývkách povrchových rudných a magnezitových dolů,

c) na inženýrsko-technické pracovníky s úsekovou působností (mistrovská kategorie) pracující v podzemí rudných, fluoritových a magnezitových hlubinných dolů.

Výnos obsahuje stupnice mzdových tarifů pro dělníky a ustanovení o zvýšení platového rozpětí měsíčních mzdových tarifů pro inženýrsko-technické pracovníky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1971, je uveřejněn v plném znění ve Zpravodaji FMHS č. 5/1971 a je možno do něj nahlédnout na FMHS a na generálním ředitelství trustu podniku Rudné bane a magnezitové závody v Bratislavě.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos č. 3 ze dne 7. června 1973, pozbývá platnosti:

15. Výnos č. 3 ze dne 2. 6. 1971 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o mzdové preferenci horníků v oboru rudných dolů a magnezitových závodů (reg. v částce 14/1971 Sb.).

Přesunout nahoru