Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c13/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1971
Platnost od 24.06.1971
Účinnost od 01.08.1971
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování.

Výnos upravuje odměňování pracovníků po dobu zaškolování nebo přeškolování na dělnická povolání (pracovní činnosti) a odměňování školitelů a instruktorů.

Výnos nabývá platnosti dnem 1. srpna 1971.

Výnosem se zrušují všechna ustanovení mzdových předpisů vydaných ústředními orgány, která upravují odměňování pracovníků po dobu zaškolování, s výjimkou zvláštních předpisů.

Zásady pro odměňování pracovníků po dobu zaškolování vydané federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ze dne 1. prosince 1970 čj. II/3-665/Šm-7208/70 (reg. v částce 40/1970 Sb.) pozbývají platnosti.

Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva práce a sociálních věcí a u ostatních federálních ústředních orgánů a ústředních orgánů republik.

Výnos je uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky pod č. 13 v částce 5, ročník 1971.

Ministerstvo stavebnictví oznámilo, že výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 29 o odměňování při zaškolování dělníků a při individuálním výcviku učňů, žáků a studentů (reg. v částce 8/1967 Sb.) byl zrušen výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. v částce 13/ 1971 Sb.).

Přesunout nahoru