Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1971
Platnost od 24.06.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle čl. I § 6a odst. b) zákona č. 61/1965 Sb., kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy, v dohodě s Českým báňským úřadem, Slovenským báňským úřadem, Českým úřadem bezpečnosti práce, Slovenským úřadem bezpečnosti práce, ústředním výborem Českého odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu Směrnice č. 1/1971, kterými se vydává základní technologický předpis pro trhací práce v teplém prostředí, zejména v hutích.

Směrnice stanoví základní podmínky pro bezpečné provádění trhacích prací, technologické zásady a předpisy o provádění trhacích prací v temném prostředí a za noci, nabývají účinnosti dnem 1. 7. 1971 a zrušují směrnice býv. ministerstva hutí a rudných dolů čj. 200/955/62 ze dne 20. 10. 1962.

Směrnice jsou v plném znění uveřejněny v č. 5/1971 Zpravodaje FMHS a jsou k nahlédnutí na FMHS v úseku speciální techniky a obrany.

Přesunout nahoru