Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1971
Platnost od 04.06.1971
Účinnost od 04.06.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo

a) výnos ze dne 21. dubna 1971 čj. 11 500/71 132, kterým se doplňuje nebo pozměňuje platový řád pro učitele a vychovatele ze dne 1. března 1967 čj. 7000/67 E I/1 (Věstník MŠ a MKI 1967 str. 41), ve znění výnosu ministerstva školství ze dne 25. srpna 1968 čj. 25 100/68-V/4 (Věstník MŠ a MKI 1968, str. 351], o některých změnách a doplňcích platového řádu pro učitele a vychovatele.

Doplnění a změna platového řádu pro učitele a vychovatele se týká zvýšení základních platů učitelů a vychovatelů a pomocných vychovatelů, příplatků učitelů a vychovatelů za práci ve třídách, školních družinách, školních klubech, dětských domovech a zařízeních sociálního zabezpečení, kde je určitý počet cikánských dětí, a zvýšení odměn externích učitelů.

b) výnos ze dne 21. dubna 1971 čj. 11 600/71 132, kterým se mění a doplňuje výnos o platové úpravě pro provozní a technicko-hospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství ze dne 29. února 1968 čj. 9000/69-VI 3 (Věstník MŠ a MKI 1969, str. 153) ve znění výnosu ministerstva školství ČSR ze dne 8. února 1969 čj. 9749/69-V/4, kterým se mění a doplňuje platová úprava pro provozní a technickohospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních v oboru posobnosti ministerstva školství (rozeslán přímo národním výborům).

Doplnění a změna platové úpravy pro provozní a technickohospodářské pracovníky škol a výchovných nařízení se týká zvýšení platových rozpětí a změny kvalifikačních předpokladů u některých funkcí.

Uvedené výnosy jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR, roč. 1971, seš. 5.

Přesunout nahoru