Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c11/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1971
Platnost od 04.06.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), směrnice pro zajištění příznivých podmínek žákům a učňům přestupujícím do škol a odborných učilišť a jiným jazykem vyučovacím ze dne 26. dubna 1971 čj. 11 530/71 200.

Směrnice upravují způsob hodnoceni žáků nebo učňů, kteří přestoupí do škol nebo odborných učilišť s jiným jazykem vyučovacím, tak, aby se zabránilo nežádoucím tvrdostem.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. záři 1971 a zrušuj se jimi směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 27 července 1960 čj. 31 159/60-I/1, k zabezpečení příznivých studijních podmínek pro žáky slovenské nebo české národnosti, kteří přestoupí do škol s druhým vyučovacím jazykem (Věstník ministerstva školství a kultury roč. 1960, str. 237) ve zněni čl. II směrnic ze dne 12. srpna 1963 čj. 35 748/63-I/1, o učebních plánech, učebních osnovách a učebnicích základních devítiletých škol s vyučovacím jazykem polským, maďarským a ukrajinským (změny a doplňky) (Věstník ministerstva školství a kultury, roč. 1963, str. 274).

Směrnice jsou uveřejněny v čísle 6 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury 1971 a lze do nich nahlédnout v ministerstvu školství, odborech školství krajských a okresních národních výborů, nebo na příslušných školách.

Přesunout nahoru