Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c11/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1971
Platnost od 04.06.1971
Účinnost od 10.12.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český svaz výrobních družstev

vydal podle § 87 odst. 1 hosp. zákoníku směrnice č. 70/1970 o slučování, delimitaci a zrušování výrobních družstev likvidací, které nabyly účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 10. prosince 1970.

Směrnice upravují podmínky a postup pří slučování družstev při vyčlenění (delimitaci) ucelené části výrobně technické základny družstva (zpravidla provozovny) nebo výrobního programu (činnosti) do jiného družstva nebo jiné socialistické hospodářské organizace nebo jejich začlenění z jiné organizace do družstva a při zrušeni družstva likvidaci.

Tyto směrnice byly uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 17/1970 a lze do nich nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev a v každém výrobním družstvu České socialistické republiky.

Český svaz výrobních družstev vydal směrnice č. 29/1974, kterými se mění a doplňují směrnice o slučování, delimitaci a zrušování výrobních družstev, a doplněk k těmto směrnicím č. 36/1974. Směrnice č. 29/1974 nabyly účinnosti dnem 17. června 1974 a jsou uveřejněny ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 11/1974. Doplněk č. 36/1974 nabyl účinnosti dnem 12. července 1974 a byl uveřejněn ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 14/1974. Těmito směrnicemi a doplňkem k nim se ruší část II. směrnic č. 70/1971 Českého svazu výrobních družstev o slučování, delimitaci a zrušování výrobních družstev likvidací, registrovaných v částce 11/1971 Sb. a nově se upravují podmínky a postup při změnách a převodech výrobních programů a při delimitacích provozoven mezi českými organizacemi výrobního družstevnictví navzájem a mezi českými organizacemi výrobního družstevnictví a organizacemi řízenými jinými resorty. Do směrnic i doplňku lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Hybernská 18, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru