Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c10/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 10/1971
Platnost od 15.05.1971
Účinnost od 26.10.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničních věci oznamuje, že

1. u francouzské vlády byly dne 26. listopadu 1970 a dne 25. ledna 1971 uloženy listiny o přístupu Panamy a Saúdské Arábie k Protokolu o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických, sjednanému v Ženevě dne 17. června 1925.

Dále byla u francouzské vlády uložena nóta Mauritia potvrzující jeho vázanost uvedeným Protokolem dnem získání nezávislosti.

Tímto se doplňuji sdělení uveřejněná v částkách 30 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970 a v částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

2. u belgického ministerstva zahraničních věcí a zahraničního obchodu byly uloženy dne 15. února 1971 ratifikační listina Islandu a listina o přístupu Indie k Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci a Příloze, sjednaným v Bruselu dne 15. prosince 1960.

Podle ustanovení svého článku XVII odst. b) a c) Úmluva vstoupila pro Island a Indii v platnost dne 15. února 1971.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 15 a 20 Sbírky zákonů, ročník 1970 a v částce 7 Sbírky zákonů, ročník 1971;

3. u švýcarské vlády byla uložena nóta Mauritia potvrzující jeho vázanost Mezinárodní úmluvou o zákazu používání bílého (žlutého) fosforu k výrobě zápalek, sjednanou v Bernu dne 28. září 1906, dnem získání nezávislosti.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 62/1922 Sb.

Úmluvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy:

Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Fidži, Finsko, Francie, Gambie, Chile, Indie, Irán, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malgašská republika, Mali, Malta, Maroko, Mauretánie, Mauritius, NSR, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Pobřeží slonoviny, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Senegal, Sjednocená arabská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Uganda, Velká Británie;

4. u francouzské vlády byla dne 5. listopadu 1970 uložena ratifikační listina Brazílie k Úmluvě o mezinárodních výstavách, sjednané v Paříži dne 22. listopadu 1928 a pozměněné Protokoly ze dne 10. května 1948 a ze dne 16. listopadu 1966.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věci č. 46/1932 Sb.

Úmluvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy:

Belgie, Běloruská SSR, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Haiti, Itálie, Izrael, Kanada, Libanon, Maďarsko, Maroko, Monako, NSR, Nigérie, Norsko, Nový Zéland, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené státy americké, SSSR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tanganjika, Tunisko, Ukrajinská SSR, Velká Británie;

5. u francouzské vlády byla dne 21. září 1970 uložena listina o přístupu Kamerúnu k Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomu, sjednané v Paříži dne 12. října 1955.

Podle ustanovení svého článku XXXIV odst. 2 přístup Kamerúnu nabyl účinnosti dne 21. října 1970.

Úmluva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 40/1959 Sb.

Úmluvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy:

Austrálie, Belgie, Bulharsko, Cejlon, Dánsko, Dominikánská republika, Finsko, Francie, Guinea, Indie, Indonésie, Irán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jugoslávie, Kamerún, Kuba, Libanon, Maďarsko, Maroko, Monako, NSR, Norsko, Nový Zéland, Nizozemsko, Pákistán, Polsko, Rakousko, Rumunsko, SSSR, Sjednocená arabská republika, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švycarsko, Turecko, Venezuela, Velká Británie.

Přesunout nahoru