Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1971 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 10/1971
Platnost od 15.05.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. výměnou nót ze dne 14. ledna a 20. února 1970 byla prodloužena platnost Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Marockým královstvím, sjednané v Praze dne 16. února 1967, do 20. února 1973;

2. výměnou nót ze dne 14. ledna, 20. února, 23. října a 1. prosince 1970 bylo dohodnuto, že platnost Platební dohody mezi Československou socialistickou republikou a Marockým královstvím, podepsané v Rabatu dne 14. ledna 1964, která měla skončit dnem 20. února 1970, bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna z obou smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím platnosti; v současné době probíhá období platnosti od 21. února 1971 do 20. února 1972;

3. dne 5. listopadu 1970 byla v Moskvě podepsána Dohoda o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na období 1971-1975, která vstoupila v platnost dnem podpisu. Téhož dne byl v Moskvě podepsán Protokol č. 1 k této Dohodě, který vstoupil v platnost rovněž dnem podpisu. Protokol upravuje výměnu zboží mezi oběma zeměmi v roce 1971;

4. dne 6. listopadu 1970 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda o vzájemných dodávkách zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou v roce 1971, která vstoupila v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1971 do 31. prosince 1971;

5. dne 6. listopadu 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o výměně zboží a platech na rok 1971, která vstoupila v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1971;

6. dne 24. listopadu 1970 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Revoluční dělnicko-rolnickou vládou Maďarské lidové republiky o výměně zboží a platech na rok 1971, která vstoupila v platnost dnem podpisu;

7. dne 18. prosince 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o výměně zboží v letech 1971 až 1975. Téhož dne byl v Praze podepsán Protokol č. 1 k této dohodě, který upravuje výměnu zboží mezi oběma zeměmi v roce 1971. Oba dokumenty vstoupily v platnost dnem podpisu;

8. dne 21. prosince 1970 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o přepravě sovětského zemního plynu do zemí západní Evropy přes území Československé socialistické republiky, která vstoupila v platnost dnem podpisu;

9. dne 23. ledna 1971 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Revoluční dělnicko-rolnickou vládou Maďarské lidové republiky o výměně zboží a platech na léta 1971-1975, která vstoupila v platnost dnem podpisu.

Texty všech smluvních dokumentů ad 1-9 jsou uloženy v archivu federálního ministerstva zahraničních věcí.

Přesunout nahoru