Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c1/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr spravedlnosti Slovenské socialistické republiky

vydal v dohodě s generálním prokurátorem SSR podle § 360 odst. 3 tr. ř. rozkazem č. 32 z 21. 12. 1970 Řád výkonu vazby.

Řád nově upravuje výkon vazby v nápravně výchovných ústavech a věznicích Slovenské socialistické republiky

Řád nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Zároveň se zrušuje rozkaz ministra spravedlnosti SSR ze 14. dubna 1969 a jím vydaný Řád výkonu vazby

Řád je k nahlédnutí u všech okresních a krajských prokuratur, soudů SSR a u všech věznic a nápravně výchovných ústavů Slovenské socialistické republiky

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky vydal podľa § 360 ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov rozkaz č. 51/1990 zo 14. decembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti SSR č. 32/1970 - Poriadok pre výkon väzby; rozkaz bol registrovaný v čiastke 1/1971 Zb.
Rozkaz reaguje na zmeny vykonané novelami Trestného poriadku a zákona o výkone trestu odňatia slobody s cieľom prehĺbiť humanizáciu výkonu väzby. Rozkaz je určený predovšetkým pre súdy a útvary Zboru nápravnej výchovy v Slovenskej republike. Rozkaz nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Predpis bude uverejnený v Zbierke rozkazov ministra spravodlivosti SR a možno do neho nahliadnuť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v Bratislave, Správe Zboru nápravnej výchovy SR v Bratislave a v ústavoch na výkon väzby Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru