Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1979 (o6/c20/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, Slovenskou správou nemocenského pojištění a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice ze dne 15. října 1970 č. Z-13167/1970-/A/4, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy, spolu s indikačním seznamem pro poskytování lázeňské péče, který je jejich přílohou.

Směrnice upravují způsob výběru nemocných pro lázeňskou péči a podmínky pro povolování a poskytování této péče.

Zrušují se směrnice č. 14/1967 Ústř. v., o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy, a to i s indikačním seznamem, který je jejich přílohou.

Směrnice s indikačním seznamem nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1971. Při navrhování a povolování lázeňské péče pro rok 1971 se postupuje podle bodů 7 až 44, 77 až 79, 86 až 106 a podle nového indikačního seznamu již od 15. října 1970.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 13/1970 Ústředního věstníku SSR a republikovány v částce 16-17/1970 Věstníku MZd SSR. Do směrnic lze nahlédnout v ministerstvu zdravotnictví SSR, na okresních národních výborech a ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo po dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Slovenskou správou nemocenského pojištění a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice z 29. 9. 1971 čj. Z-10568/1971-B/11 o změně indikačního seznamu pro poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy. Těmito směrnicemi se mění označení některých indikací v indikačním seznamu pro lázeňskou péči pro plnoleté osoby, který tvoří přílohu směrnic ministerstva zdravotnictví SSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy uveřejněných v částce 13/1970 Ústředního věstníku SSR (republikovaných v částce 16 -17/1970 Věstníku MZ SSR) a registrovaných v částce 1/1971 Sb.

Přesunout nahoru