Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti

Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.04.2000 (57/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 23. září 1971,

jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti

Vláda Československé socialistické republiky stanoví k provedení § 100 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině:


Čl. I

Vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, se mění takto:

§ 19 zní:

"§ 19

Příspěvek na výživu

(1) Dětem, o něž není jinak náležitě postaráno, zejména osobami, které k nim mají vyživovací povinnost, nebo zařízeními kolektivní výchovy, a které nemají vlastní postačující příjem nebo majetek, poskytují okresní národní výbory pravidelný příspěvek na výživu až do částky 400 Kčs měsíčně, a je-li dítě starší 10 let, až do částky 500 Kčs měsíčně.

(2) Příspěvek lze poskytovat dítěti až do skončení povinné školní docházky. Po skončení povinné školní docházky lze příspěvek poskytovat nejdéle do dosažení 25 let věku dítěte, jestliže dítě

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo

b) se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc anebo je pro tělesnou nebo duševní vadu trvale neschopno k práci.

(3) Má-li dítě, jemuž je poskytován příspěvek, vůči někomu nárok na výživné určené soudním rozhodnutím, přechází tento nárok na stát, a to až do výše poskytnutého příspěvku. Úhradu poskytnutého příspěvku vymáhají okresní národní výbory."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1971.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru