Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte

Částka 27/1971
Platnost od 30.09.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.05.1991 (134/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

98.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 16. září 1971

o zvýšení podpory při narození dítěte

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 35 písm. a) zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a podle § 142a písm. a) zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 89/1968 Sb.:


§ 1

Podpora při narození dítěte náležející podle předpisů o nemocenském pojištění*) a podle předpisů o sociálním zabezpečení**) se zvyšuje z částky 1000 Kčs na 2000 Kčs na každé narozené dítě.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1971.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 87/1968 Sb.

**) § 28 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 89/1968 Sb.

Přesunout nahoru