Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1971 Sb.Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví

Částka 21/1971
Platnost od 23.08.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.08.1980 (75/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministra národní obrany Československé socialistické republiky

ze dne 26. července 1971,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví

Ministr národní obrany Československé socialistické republiky stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1, s poukazem na § 12 odst. 14 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 149/1969 Sb.:


§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152 odst. 1 písm. c) a § 153 odst. 1 trestního řádu, činí

1. v řízení vedeném proti vojákům v základní (náhradní) službě a proti vojákům v další službě, pokud jim nenáleží služební příjem jako vojákům z povolání a pokud jim nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, jehož výkon byl nařízen do nápravně výchovného ústavu,

a) v řízení před samosoudcem 200 Kčs, a byl-li přibrán znalec, 300 Kčs,

b) v řízení před senátem 400 Kčs, a byl-li přibrán znalec, 600 Kčs,

2. v řízení vedeném proti vojákům v základní (náhradní) službě a proti vojákům v další službě, pokud byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jehož výkon byl nařízen do nápravně výchovného ústavu, jakož i v řízení vedeném proti ostatním vojákům v činné službě, proti příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy a proti ostatním osobám, odsouzeným vojenskými soudy,

a) v řízení před samosoudcem 300 Kčs, a byl-li přibrán znalec, 500 Kčs,

b) v řízení před senátem 600 Kčs, a byl-li přibrán znalec, 1 000 Kčs.

§ 2

(1) Pro obor vojenského soudnictví se zrušuje platnost vyhlášky ministra spravedlnosti č. 51/1965 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

(2) Ustanovení § 1 se nevztahuje na náklady řízení ve věcech pravomocně skončených do 30. září 1971.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1971.


První náměstek ministra: gen. Rusov v. r.

Přesunout nahoru