Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 70/1971 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 13.08.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v zákoně č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, českého vydání

2. v zákoně č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, českého vydání

3. ve vyhlášce Slovenského úřadu bezpečenosti práce č. 49/1971 Sb., o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel, slovenského vydání

1. V § 48 odst. 2 zák. č. 44/1971 Sb. bylo vytištěno chybně slovo "registraci" místo "rezignaci".

Paragraf 48 odst. 2 zní správně takto:

"(2) Poslanec se může svého mandátu vzdát. Jeho rezignaci bere na vědomí předsednictvo sněmovny. Jejímž je členem."

2. V § 2 zák. č. 46/1971 Sb. došlo při přelamování sazby chybě tím, že v bodu c) vypadl celý prvý řádek.

Správně zní bod c) takto:

"c) zakládání a vedení evidence nemovitost*) a vyhotovování a ověřování geometrických plánů pro tyto účely,"

3. V § 27 vyhl. č. 49/1971 Sb. bylo vytištěno chybně "Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1971."

Paragraf 27 zní správně takto:

"Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1971."

Redakce

Přesunout nahoru