Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1971 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 01.09.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 23. července 1971,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Ministerstvo školství České socialistické republiky podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou radou odborových svazů:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, se ve skupinách učebních oborů 04, 08, 11 a 13 mění a doplňuje takto:

Označení učebního oboruVyhrazeno
pro hochy
- H,
dívky
 - D
Stručný popis
učebního oboru 
Doba učebního poměru pro mládež, která ukončilaPočet učnů 
na 1 mistra
odborného
  výcviku 
Číselný znak
odpovídajících
učebních oborů
podle dosavadních
předpisů
povinnou školní docházkuúplné střední všeobecné vzdělání
celkem
(roků)  
z toho délka
připravného
období 
(měsíců)
celkem
(roků) 
z toho délka připravného
období
(měsíců)
ČísloNázev
12345678910
1. Učební obory č. 0461, 0852, 1101, 1150, 1351 a 1352 zní:
04 - Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
"0461 mechanik optických přístrojů  Výroba, seřizování, údržba a opravy optických a měřicích přístrojů a zařízení.3  22 1,5108-12 0461
 
 mechanička optických přístrojů
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0852 mechanik klávesových hudebních nástrojů HZákladní a odborné práce v odvětví  výroby a oprav klávesových hudebních nástrojů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů22 16 8-120852
 mechanička klávesových hudebních nástrojů  D
11 - Zpracování kůže a výroba obuvi
1101 koželuhPříprava chemických roztoků při zpracování kůží na usně. Provádění provozně kontrolních zkoušek a měření. Obsluha a seřizování strojů a zařízení.
22 1,510 6-10 1101
1150 úpravářka usní Povrchová úprava obuvnických a  galanterních usní. Jednoduchá příprava apretur. Obsluha strojů a zařízení pro povrchovou úpravu.10 6-10 1150
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1351 lesař Práce v těžbě dříví s motorovou  pilou. Soustřeďování dříví kolovými traktory. Práce na skladech dříví. Mechanizované práce v pěstování a ochraně lesa. Sběr semen s vysokých stojících stromů.10 *)  16 *) 5-9 1351
1352 lesní mechanizátor **)Obsluha a údržba běžně používaných mechanizačních prostředků v pěstování lesa, v těžbě, při soustřeďování a odvozu dříví a při manipulaci s dřívím na skladech. Údržba, běžné a střední opravy používaných strojů. Obsluha, seřizování a údržba speciálních mechanizačních prostředků pro lesní hospodářství.185-9 1352"
2. Vyhlašují se tyto další učební obory:
04 - Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
"0464mechanik   HVýroba, seřizování, údržba a opravy mechanička D mechanických přístrojů různých druhů.322 1,5 10  8-12 0461
 mechanička D
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0821 průmyslový obráběč dřeva Seřizování, obsluha a údržba dřevoobráběcích strojů, příprava průmyslová D obráběcích nástrojů a pomocných obráběčka dřeva obráběcích přípravků. Odborné práce spojené se skladováním a přípravou dřeva pro výrobu.10 8-12 -"

Čl. II

Výchova učňů v učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1971/72 budou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy; počet učňů na 1 mistra odborného výcviku se však již řídí touto vyhláškou.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1971.


Náměstek ministra:

Prof. Dr. Angelis, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Délka přípravného období pro učně, jejichž učební poměr pokračuje v nástavbovém učebním oboru č. 1352 lesní mechanizátor, se prodlužuje na 12 měsíců (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním zůstává 6 měsíců).

**) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1352 je úspěšné ukončení 1. ročníku učebního oboru č. 1351 lesař (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním úspěšné ukončení 1. pololetí v učebním oboru č. 1351).

Přesunout nahoru