Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1971 Sb.Zákon České národní rady o volbách do České národní rady

Částka 16/1971
Platnost od 07.07.1971
Účinnost od 01.08.1971
Zrušeno k 08.06.1990 (54/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. července 1971

o volbách do České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 4zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 5 – § 9zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 13zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

Všeobecná ustanovenízrušeno

§ 14, § 15zrušeno

Česká volební komise Národní frontyzrušeno

§ 16 – § 18zrušeno

Obvodní volební komisezrušeno

§ 19, § 20zrušeno

Okrskové volební komisezrušeno

§ 21, § 22zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 23 – § 28zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

ODDÍL 1zrušeno

§ 29, § 30zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 31 – § 36zrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 37 – § 46zrušeno

ODDÍL 4zrušeno

§ 47, § 48zrušeno

§ 49

(1) Zanikl-li z jakéhokoli důvodu mandát poslance, vyhlásí předsednictvo České národní rady doplňovací volby a stanoví den jejich konání.

(2) Doplňovací volby se konají nejpozději do 90 dnů poté, kdy zanikl mandát poslance.

(3) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona, přičemž lhůty mohou být přiměřeně zkráceny.

(4) Pro řízení doplňovacích voleb může ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky zvolit pro celé volební období České národní rady Českou volební komisi Národní fronty.

(5) Doplňovací volby není třeba konat v posledním roce před skončením volebního období.


ČÁST DEVÁTÁzrušeno

§ 50, § 51zrušeno


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Přesunout nahoru