Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1971 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 11.02.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy

České socialistické republiky

ze dne 8. ledna 1971,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ústředními úřady České socialistické republiky stanoví podle § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti:


Článek I

Vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, se mění a doplňuje takto:

1. § 23 se doplňuje novým písmenem a) tohoto znění:

"a) jejichž chování je zaměřeno proti socialistickému zřízení nebo opětovně narušuje socialistické soužití".

2. V § 23 písm. e) se nahrazuje slovo "Československý" slovem "Český" a vypouští se věta za středníkem.

3. Dosavadní označení ustanovení § 23 pod písm. a) až f) se mění na b) až g).


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Ing. Nágr v. r.

Přesunout nahoru