Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 06.07.1971
Zrušeno k 11.03.1983 (19/1983 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 22. června 1971

o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 odst. 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Podnik zahraničního obchodu Simex, zřízený opatřením ministra zahraničního obchodu ze dne 12. 12. 1968 (dále jen "podnik") *) se určuje k provádění zahraničně obchodní činnosti v tomto rozsahu:

a) Vývoz nebo dovoz zboží, popřípadě výkon služeb v zahraničně obchodní činnosti, výlučně v rámci dispozic federálního ministerstva zahraničního obchodu pro každý jednotlivý případ;

b) dovoz zboží nebo služeb pro celostátní koordinované akce komplexní výstavby v tuzemsku, svěřené podniku samostatným rozhodnutím federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Podnik je oprávněn provádět veškerou činnost související přímo s předmětem jeho podnikání.

§ 2

(1) Sídlem podniku je Praha. Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.

(2) Podnik je samostatnou právnickou osobou; je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním. Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku. Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(4) Podnik řídí generální ředitel, který je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu. Generálním ředitelem podniku je generální ředitel podniku zahraničního obchodu Strojexport; zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku. Generální ředitel může pověřit jednoho ze svých náměstků v podniku zahraničního obchodu Strojexport svým zastupováním v řízení podniku v plném rozsahu oprávnění.

(5) Ministr zahraničního obchodu může činit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.

§ 3

Základní jmění podniku činí 27 000 000,- Kčs.

§ 4

V případech, kdy podle rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu byl nebo bude podniku svěřen dovoz nebo vývoz zboží nebo služeb (§ 1), omezuje se ve stejném rozsahu oprávnění jednotlivých podniků nebo organizací pro provádění zahraničně obchodní činnosti.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; organizační začlenění podniku se podle ní řídí ode dne 1. dubna 1971.


Ministr: Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhlášeno v oznámení ve Věstníku MZO ze dne 14. 2. 1969, částka 2, str. 26.

Přesunout nahoru