Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 45/1971 Sb.Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 06.07.1971
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

45

ZÁKON

ze dne 6. července 1971

o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 118 812 085 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 115 755 881 000 Kčs
celostátní rozpočtový přebytek zahrnutý do státního rozpočtu činí 3 056 204 000 Kčs

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik celkem

České socialistické republice 10 047 801 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 5 794 684 000 Kčs

Z toho

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

České socialistické republice 486 700 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 547 200 000 Kčs

b) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

České socialistické republice 244 596 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 196 421 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotací, intervencí a účelového financování

České socialistické republice 8 037 100 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 4 371 400 000 Kčs

d) cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

České socialistické republice 679 000 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 256 600 000 Kčs

e) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

České socialistické republice 600 405 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 287 463 000 Kčs

f) dotace pro dodavatele tranzitního plynovodu

Slovenské socialistické republice 135 600 000 Kčs

B. Dotace z redistribuce podle usnesení vlády č. 170/1970

České socialistické republice 819 200 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 94 700 000 Kčs

C. Ostatní dotace

České socialistické republice 27 294 605 000 Kčs
Slovenské socialistické republice 22 481 712 000 Kčs

§ 2

Na tento rozpočet se zúčtují rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněny v rozpočtovém roce 1971.


§ 3

Zrušuje se ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 135/1970 Sb., o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru