Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 44/1971 Sb.Zákon o volbách do Federálního shromáždění

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 01.08.1971
Zrušeno k 08.06.1990 (47/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44

ZÁKON

ze dne 6. července 1971

o volbách do Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 4zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 5 – § 9zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 13zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

Všeobecná ustanovenízrušeno

§ 14, § 15zrušeno

Ústřední volební komise Národní frontyzrušeno

§ 16 – § 19zrušeno

Obvodní volební komisezrušeno

§ 20, § 21zrušeno

Okrskové volební komisezrušeno

§ 22, § 23zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 24 – § 29zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

ODDÍL 1zrušeno

§ 30, § 31zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 32 – § 37zrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 38 – § 47zrušeno

ODDÍL 4zrušeno

§ 48zrušeno

§ 49

(1) Poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil činu nedůstojného funkce poslance, může být kdykoli odvolán.

(2) Návrh na odvolání poslance podává příslušný orgán Národní fronty. Oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3) Návrh na odvolání předloží příslušný orgán Národní fronty předsednictvu Federálního shromáždění.

(4) Předsednictvo Federálního shromáždění zajistí, aby k projednání návrhu na odvolání poslance byly svolány veřejné schůze voličů ve volebním obvodu. O návrhu na odvolání poslance rozhodují voliči na těchto schůzích veřejným hlasováním.

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 50zrušeno


ČÁST DEVÁTÁzrušeno

§ 51 – § 54zrušeno

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Přesunout nahoru