Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 43/1971 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 28.11.1971
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

43.

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 6. července 1971,

kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Ústava ve znění pozdějších ústavních zákonů se mění takto: Článek 86 odst. 3 zní:

"(3) Národní výbory se volí na dobu pěti let."

§ 2

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů se mění takto:

1. Článek 30 odst. 3 zní:

"(3) Sněmovna lidu se volí na období pěti let."

2. Článek 103 odst. 2 zní:

"(2) Národní rada se volí na období pěti let."


§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem, kdy budou provedeny všeobecné volby do zastupitelských sborů.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru