Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1971 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 12.05.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

VYHLÁŠKA

Ministra financí Československé socialistické republiky

ze dne 4. května 1971

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa

Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K 50. výročí založení Komunistické strany Československa se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem pěticípé hvězdičky a vlnovky, který je proveden vlisem.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

Označení hodnoty "50" je umístěno pod státním znakem dole. Návrh padesátikoruny je dílem akademického sochaře, laureáta státní ceny Jána Kulicha, jehož značka "·J·K·" je umístěna pod označením hodnoty uprostřed dole.

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je v popředí dominující vyobrazení srpu a kladiva, v jehož pozadí je skupina pěti postav symbolizujících vzájemným podáním rukou jednotu dělnické třídy. Nahoře uprostřed je umístěna pěticípá hvězda jako symbol Komunistické strany. V opise zleva do neuzavřeného kruhu je nápis

"KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA"

uprostřed dole připomínaný letopočet "1921-1971".


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Rohlíček, CSc. v. r.


Obrázek 1 - Pamětní stříbrné padesátikoruny

Obrázek 2 - Pamětní stříbrné padesátikoruny

Přesunout nahoru