Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1971 Sb.Vyhláška ministra vnitra Československé socialistické republiky o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 12.05.1971
Zrušeno k 03.11.1977 (67/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministra vnitra Československé socialistické republiky

ze dne 22. dubna 1971

o pověření příslušníků Lidových milicí plněním některých bezpečnostních úkolů

Federální ministerstvo vnitra podle § 11 odst. 2 zákona č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, stanoví:


§ 1

(1) Příslušníci Lidových milicí (dále jen "LM") se pověřují plněním některých úkolů k posilování ochrany a bezpečnosti státu, zejména při udržování veřejného pořádku, bezpečnosti osob jakož i majetku.

(2) Tyto úkoly plní pod přímým velením příslušníků Sboru národní bezpečnosti nebo v součinnosti s nimi samostatně pod velením určených velitelů LM.

§ 2

(1) Příslušníci LM vykonávají službu ve stejnokroji LM označeném rukávovým emblémem LM nebo v občanském oděvu s rudou rukávovou páskou připevněnou na oděvu. Rukávový emblém LM a rudá rukávová páska jsou umístěny vždy na levém předloktí.

(2) Emblém LM je ve tvaru pavézy s černými písmeny LM o výšce 42 mm a šířce 7 mm. V jeho horní části je umístěna pěticípá hvězda. Na služebním stejnokroji je pavéza barvy rudé žlutě lemovaná. Na cvičném stejnokroji je pavéza v barvě khaki červeně lemovaná.

(3) Rukávová páska rudé barvy je 10 cm široká, s černými písmeny LM o výšce 60 mm a šířce 15 mm a je opatřena otiskem kulatého razítka příslušného štábu LM.

§ 3

Jsou-li příslušníci LM označeni způsobem uvedeným v § 2, mají při plnění svěřených bezpečnostních úkolů práva a povinnosti příslušníků Sboru národní bezpečnosti.


§ 4

Zrušuje se nařízení ministra vnitra č. 28/1955 Sb., o zevním označení příslušníků Lidových milicí.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Kaska, CSc. v. r.

Přesunout nahoru