Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 25/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o čestných titulech zasloužilý pracovník kultury a vzorný pracovník kultury ury

Částka 8/1971
Platnost od 13.04.1971
Účinnost od 13.04.1971
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 17. března 1971

o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání:


§ 1

K ocenění zásluh pracovníků uměleckých a jiných kulturních institucí, jako muzeí, galerií, knihoven, kulturně výchovných zařízení, státní památkové péče a ochrany přírody, organizací knižní kultury, kulturních zařízení společenských organizací, jakož i dobrovolných pracovníků a pracovníků orgánů státní správy v odvětví kultury (dále jen "pracovníci kultury"), kteří dosáhli mimořádných pracovních výsledků při rozvíjení socialistické kultury, se zavádějí čestné tituly "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury".

§ 2

(1) Čestný titul "zasloužilý pracovník kultury" se uděluje pracovníkům kultury, kteří působí na příslušném úseku kultury nejméně 15 roků a svou obětavou prací a svými zvlášť vynikajícími pracovními výsledky se mimořádným způsobem zasloužili o jeho rozvoj a pro ostatní pracovníky kultury se stali příkladem hodným následování.

(2) Čestný titul "vzorný pracovník kultury" se uděluje pracovníkům kultury, kteří působí na příslušném úseku kultury nejméně 10 roků a svou zvlášť svědomitou a vzornou prací dosáhli pozoruhodných pracovních úspěchů.

§ 3

(1) Čestné tituly "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury" uděluje ministr kultury České socialistické republiky; udělují se při příležitosti významných kulturních událostí nebo životních jubileí pracovníků kultury.

(2) Pracovníci kultury, kterým byl udělen čestný titul, dostanou zároveň listinu o jeho udělení (diplom). S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak.

§ 4

(1) Ministr kultury odejme čestný titul pracovníkovi kultury, který se dopustí jednání, jež ho činí nehodným čestného titulu nebo vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti o tom, že mu byl čestný titul udělen nezaslouženě.

(2) Pracovník kultury, jemuž byl čestný titul odňat, je povinen listinu o udělení čestného titulu i čestný odznak vrátit ministerstvu kultury.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Přesunout nahoru