Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/1971 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1971

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs
(2) Dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 38 474 682 000 Kčs
(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:
souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 14 130 700 000 Kčs
účelové subvence ve výši 15 118 500 000 Kčs

§ 2

Zmocnění

Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu, změny organizační, změny v redistribuci odvodů odpisů mezi výrobně hospodářskými jednotkami a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodaření 35 465 976
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 19 580 000
Ostatní příjmy 887 572
Dotace z federálního rozpočtu 38 474 682
Úhrn 94 408 230
Výdaje Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 24 750 901
kulturní a sociální opatření 36 910 436
obranu a bezpečnost 2 629 003
správu 585 139
soudy a prokuratury 283 551
dotace a subvence národním výborům 29 249 200
Úhrn 94 408 230

Příloha

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu v tis. Kčs

Kraj Souhrnný finanční vztah Účelové dotace a subvence
Národní výbor hl. m. Prahy 1 751 500 3 473 100
Středočeský 1 389 100 1 223 000
Jihočeský 1 222 900 832 200
Západočeský 1 486 000 1 391 900
Severočeský 2 091 300 2 050 400
Východočeský 1 390 600 1 260 300
Jihomoravský 2 040 000 2 578 800
Severomoravský 2 759 300 2 308 800
Úhrn 14 130 700 15 118 500
Přesunout nahoru