Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 144/1971 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1971

o státním rozpočtu československé federace na rok 1972

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

1. Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 118 669 721 000 Kčs
celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 115 352 877 000 Kčs
celostátní rozpočtový přebytek činí 3 316 844 000 Kčs

2. Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice celkem 10 980 936 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice celkem 5 734 797 000 Kčs

z toho

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 903 100 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 961 000 000 Kčs

b) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 356 136 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 258 497 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice 8 323 500 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 4 025 700 000 Kčs

d) cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 769 000 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 213 900 000 Kčs

e) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 629 200 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 275 700 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice 27 493 746 000 Kčs
- Slovenské socialistické republice 25 841 571 000 Kčs

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky upraví závazné ukazatele a limity státního rozpočtu federace zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu federace uvedená v § 1.

§ 3

Státní hospodářské organizace provádějí odvody z motorových vozidel a nákladních přívěsů do státního rozpočtu federace.


§ 4

Zrušuje se ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru