Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44/1970 Sb.

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 01.05.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

142

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva zahraničních věcí

ze dne 29. listopadu 1971,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 44 Sb. ze dne 13. 4. 1970

Federální ministerstvo vnitra a federální ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


Čl. 1

Vyhláška č. 44/1970 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 3 se doplňuje odstavci 2 a 3, které zní:

"(2) Cestovní doklady uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) musí být orgány pasů a víz opatřeny doplňovací známkou.

(3) V případech stanovených ministrem vnitra Československé socialistické republiky nahrazuje doplňovací známka výjezdní doložku."

2. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1972.


Ministr zahraničních věcí ČSSR: Ing. Marko v. r.

Ministr vnitra ČSSR: Ing. Kaska, CSc. v. r.

Přesunout nahoru